Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Se johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto on myös delegoinut tehtäviä kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2026

 

Ilpo Parviainen, kirkkoherra, puheenjohtaja 1.10.2022 alkaen, ilpo.parviainen@evl.fi, p. 0500 769372

varapuheenjohtaja, (varajäsen)

 

Jäsenet valitaan kirkkovaltuuston 1. kokouksessa

 

Lisäksi mukana:

valtuuston puheenjohtaja

valtuuston varapuheenjohtaja

Takoja Terttu, pöytäkirjanpitäjä, talouspäällikkö