Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Se johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto on myös delegoinut tehtäviä kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024

Ilpo Parviainen, kirkkoherra, puheenjohtaja 1.10.2022 alkaen, ilpo.parviainen@evl.fi, p. 0500 769372

Jäsen:                                              Henkilökohtainen varajäsen:

Outi Kiviranta, varapuh.joht.           Pirkko Nihtilä

Anna Maria Kulju                            Annastiina Sydänmaanlakka

Marjut Juntto                                  Leila Nurmilaukas

Noora Hirvikallio                             Maria Taina

Jukka Olsson                                   Topi Paalanen

Timo-Esa Tuuri                                Joonas Nurmilaukas

Antero Paananen                             

Tapio Suokas                                   Ilkka Mönkkönen

Lisäksi mukana:

Valtuuston puheenjohtaja Esa Taina

Valtuuston varapuheenjohtaja Sara Ylärakkola