Rippikoulu

Rippikoulu on tärkeä käännekohta elämässä. Useimmat käyvät rippikoulun sinä vuonna, kun täyttävät 15. Silloin ripari on eräänlainen siirtymäriitti lapsuudesta nuoruuteen.

Miksi sitten kannattaa lähteä rippikouluun? Moni lähtee riparille kokemuksen takia. On ainutlaatuinen kokemus pohtia elämää ja uskoa toisten samanikäisten kanssa ja viettää viikko yhdessä leireillen. Ripari päättyy vielä yhteiseen suureen juhlaan eli konfirmaatioon. Silloin kutsutaan sukulaiset ja ystävät kirkkoon ja kotiin juhlimaan ripille pääsijää. Suoritettu rippikoulu antaa myös erilaisia oikeuksia. Rippikoulun jälkeen voi viettää kirkkohäitä. Konfirmaation jälkeen on mahdollista päästä kummiksi. Hienoja juttuja!

Rippikoulu on kasteopetusta. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa suurin osa kastetaan pienenä vauvana. Silloin vanhemmat ja kummit tunnustavat kristillisen uskon lapsen puolesta ja sitoutuvat siihen, että lapsi saa kristillisen kasvatuksen. Rippikoulu on jatkumoa tälle kaikelle. Rippikoulussa saa perustiedot kristinuskon keskeisimmistä opeista. Näitä oppeja peilataan omaan elämään. Mietitään yhdessä esimerkiksi, millaista on hyvä elämä, mikä on oikein ja väärin, miksi maailmassa on kärsimystä, miksi Jeesus on meille niin tärkeä jne. Rippikouluun kuuluu myös erilaiset rukoushetket ja jumalanpalvelukset. Rippikoulussa puhutaan Jumalasta ja Jumalalle. Kaiken tämän kruunaa hyvä porukka, josta tulee tiivis rippikoulun aikana. Tärkeää onkin myös kaikki se, mitä yhdessä puuhataan oppituntien ulkopuolella. Pidetään hauskaa, pelaillaan ja leikitään.

Rippikouluun ovat tervetulleita kaikki 15 vuotta täyttävät nuoret uskontokunnasta riippumatta. Evankelisluterilaiset, kirkkoon kuulumattomat, muihin kirkkoihin kuuluvat jne. Rippikoulu ei edellytä sitä, että pitää olla kastettu. Rippikouluun voi tulla myös oppimaan ja katselemaan, onko tämä kirkko minun juttuni. Jos haluaa osallistua myös konfirmaatioon, kaste tulee toimittaa ennen konfirmaatiota.

Monet uskonnolliset järjestöt ja urheilujärjestöt järjestävät omia rippileirejään. Luumäkeläinen nuori voi halutessaan ilmoittautua järjestöjen ripareille. Muistakaa ilmoittautua kuitenkin myös kotiseurakuntaan, jotta voitte osallistua leiriä edeltävälle lähijaksolle.

Jos rippikoulua ei tullut käytyä 15-vuotiaana, sen voi käydä myös myöhemminkin. Monet nuoret aikuiset käyvät rippikoulun asepalveluksen yhteydessä sotilaspastorin kanssa. Aikuinen voi käydä rippikoulun yksityisenä aikuisrippikouluna. Yksityinen aikuisrippikoulu räätälöidään aina rippikoululaisen taustan mukaan.