Häät

Onnea ja siunausta tulevaan hääpäiväänne! Rakkaan ihmisen löytyminen, sitoutuminen ja elämä yhdessä ovat aiheita juhlaan.

Kirkkohäissä rukoillaan Jumalan siunausta parille ja heidän avioliitolleen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toisiaan, pari sitoutuu avioliittoon. Kumpikin lupaa tehdä parhaansa, jotta avioliitossa olisi onnellista olla.

Häät voi järjestää suuresti tai pienesti. "Tahdon" voi sanoa kirkossa, kotona tai vaikka luonnon keskellä. Myös suositut häätapahtumat ovat helppo tapa astua avioon.

Kirkollinen vihkiminen ei maksa mitään. Kirkosta ei peritä vuokraa eikä papille tarvitse maksaa palkkiota – silloinkaan, kun pappi tulee muualle kuin kirkkoon vihkimään. Sormukset voi valita oman tyylin mukaan tai vaikka lainata. Kustannuksia voi kertyä muista juhlajärjestelyistä, kuten esimerkiksi hääjuhlapaikan vuokrasta. Myös seurakuntien juhlatilat ovat maksullisia.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan.

Jos toinen pariskunnasta ei kuulu kirkkoon, voidaan jo solmittu avioliitto myös siunata tai avioliiton solmineen parin kanssa voidaan rukoilla vapaamuotoisesti.

"Rakkaus on kärsivällinen,
rakkaus on lempeä." (1. Kor. 13:4)

 

Näin järjestät häät

 

Ennen häitä

Kun olette päättäneet mennä naimisiin tai pitää avioliiton siunaamistilaisuuden, olkaa yhteydessä seurakuntatoimistoon. Seurakuntatoimiston kautta varataan  pappi, kanttori ja paikka - mikäli teidän tilaisuutenne pidetään seurakunnan tiloissa. Seurakuntatoimisto auttaa myös käytännön asioissa ja kysymyksissä.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Siinä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu.
Esteitä avioliitolle ovat esimerkiksi jo voimassa oleva avioliitto ja liian läheinen sukulaisuussuhde.

Esteiden tutkintaselvityspyyntö tulee jättää vähintään seitsemän päivää (7 pv) ennen vihkipäivää. Esteiden tutkinta on voimassa neljä kuukautta (4 kk).

Jos toinen puolisoista ei ole Suomen kansalainen, voi tutkinnassa mennä jopa viikkoja.

Voitte tehdä esteiden tutkintapyynnön netissä Suomen evankelisluterilaisen kirkon Avioliiton esteidentutkinta -palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Avioliiton esteiden tutkintaa voi hakea myös Digi- ja väestötietovirastosta (entinen Maistraatti). Huomaa kuitenkin, että jos tahdotte kirkollisen vihkimisen, tarvitsette todistukseen merkinnän kirkon jäsenyydestä ja rippikoulusta.

Avioliiton siunaamiseen ei tarvitse esteiden tutkintaa, koska avioliitto on jo solmittu aikaisemmin.

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta toimitetaan kihlaparille, joka antaa sen edelleen vihkijälle. Vihkijä täyttää paperiin tiedot vihkimisestä ja toimittaa tiedon eteenpäin väestötietojärjestelmään.

Kuulutetaanko kirkossa?

Jumalanpalveluksessa on tapana rukoilla naimisiin menevien puolesta nimellä. Heille ja heidän yhteiselle tulevaisuudelleen rukoillaan Jumalan siunausta.Tätä kutsutaan vanhan tavan mukaan kuulutusten lukemiseksi. Jumalanpalveluksessa voidaan rukoilla avioituneen pariskunnan puolesta myös häiden jälkeen.

Omien kuulutusten tai vihittyjen puolesta rukoilemisen päivän voi sopia seurakuntatoimistossa. Näin varmistatte, että pääsette itse paikalle jumalanpalvelukseen, kun teidän puolestanne rukoillaan. 

Voitte myös päättää, että nimiänne ei mainita jumalanpalveluksessa.

Kerrotaanko naimisiin menostanne lehdessä?

Avioliitostanne voidaan kertoa Luumäen lehdessä kirkollisten ilmoitusten yhteydessä. Sopikaa seurakuntatoimiston kanssa haluatteko nimenne lehteen.

Papin tapaaminen

Kun hääpäivä lähestyy, pappi ottaa yhteyttä teihin. Papin kanssa sovitaan tapaaminen, jossa tutustutaan ja suunnitellaan tulevaa tilaisuutta.

Papin kanssa käydään yhdessä läpi vihkimisen tai avioliiton siunaamisen kulku. Papin tapaaminen on tärkeä, jotta hääpari saa kertoa omat ajatuksensa tilaisuudesta. Joskus pappi järjestää tämän tapaamisen yhteyteen vihkiharjoituksen, jossa tapahtumia kirkossa voidaan harjoitella. Useimmiten vihkiharjoitus järjestetään erikseen häiden ollessa jo todella lähellä. Tällöin myös kaasot, bestmanit ja muut häiden järjestelyissä mukana olevat pyritään saamaan mukaan harjoituksiin.

Papin tapaamisen ja vihkiharjoituksen myötä vihkimisestä voidaan tehdä hääparin näköinen tilaisuus - valoja, musiikkiesityksiä ja papin puhetta myöten.

Vihkimisessä soitettavasta musiikista vastaa kanttori. Usein musiikista voi sopia keskustelussa papin kanssa - mikäli toiveet ovat tavanomaisia. Jos haluatte pohtia häiden musiikkia ammattilaisen kanssa, ottakaa rohkeasti yhteyttä kanttoriin. Hänellä on paras asiantuntemus teidän toiveisiinne.

Sukunimi

Nykyisen nimilain (2017) lähtöoletus on, että kihlakumppanit säilyttävät omat sukunimensä solmiessaan avioliiton. Jos pari niin toivoo, sukunimeä voi myös vaihtaa. Pari voi ottaa yhteiseksi nimekseen

 • jomman kumman kihlakumppanin sukunimen.
 • käyttää kihlaparien nykyisistä sukunimistä muodostuvaa kaksiosaista sukunimeä yhdellä tai molemmilla puolisoilla, väliviivalla tai ilman viivaa.
 • kokonaan uuden yhteisen sukunimen.

Jos jommalla kummalla on käytössään aikaisemmaan puolison sukunimi, niin sitä nimeä ei voi käyttää sukunimenä tai sukunimen osana. Tällöin on mahdollista ottaa käyttöön se nimi, joka on ollut käytössä naimattomana ollessa.

Esimerkki: Virtanen ja Korhonen menevät naimisiin. Aikaisempia liittoja ei ole eli kumpikin on omaa sukua Virtanen tai Korhonen. Sukunimivaihtoehdot ovat:

 • Virtanen ja Korhonen
 • Korhonen ja Korhonen
 • Virtanen ja Virtanen
 • Korhonen ja Virtanen-Korhonen
 • Korhonen ja Virtanen Korhonen
 • Korhonen ja Korhonen-Virtanen
 • Korhonen ja Korhonen Virtanen
 • Virtanen ja Virtanen-Korhonen
 • Virtanen ja Virtanen Korhonen
 • Virtanen ja Korhonen-Virtanen
 • Virtanen ja Korhonen Virtanen
 • Virtanen-Korhonen ja Virtanen-Korhonen
 • Virtanen Korhonen ja Virtanen Korhonen
 • Korhonen-Virtanen ja Korhonen-Virtanen
 • Korhonen Virtanen ja Korhonen Virtanen

Kokonaan uuden sukunimen ottaminen tapahtuu niin, että pari vihitään omilla nimillä ja pari hakee tämän jälkeen nimimuutosta Digi- ja väestötietovirastosta.

Lisätietoa nimiasiasta löydät Digi- ja väestötietoviraston sivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Nykyinen nimilaki edellyttää, että mahdolliset sukunimien muutokset ovat tiedossa ja avioliiton esteitä tutkittaessa. Sovi siis sukunimistä hyvissä ajoin kihlakumppanisi kanssa.

 

Avioliittoon vihkiminen

Vihkimisen kulku käydään läpi ja suunnitellaan yhdessä papin kanssa. Tässä voi tutustua vihkimiseen pääpiirteissään. 

1. Vihkiminen alkaa häämarssilla tai vastaavalla musiikilla. Hääpari saapuu alttarille ja seurakunta nousee seisomaan. Mikäli ette halua kävellä käytävää pitkin, voitte sopia papin kanssa muunlaisista järjestelyistä.

2. Pappi lausuu alkusiunauksen ja johdantosanat.

3. Seuraavaksi on vuorossa rukous ja Raamatun lukua. Raamatunteksti valitaan yhdessä hääparin kanssa ja sen voi lukea esimerkiksi kaaso tai bestman.

4. Papin sanat vihkiparille

5. Puheen jälkeen on vihkimisen aika.

 • Kysymykset vihittäville
 • Sormusrukous ja mahdolliset sormuslupaukset
 • Avioliiton vahvistaminen ja aviopuolisoiden siunaaminen
 • Tässä kohden voitte suukotella tuoretta aviopuolisoanne!

6. Vihkimisen jälkeen lauletaan virsi tai kuunnellaan musiikkia.

7. Loppurukoukset ja vihkiraamatun antaminen.

8. Vihkitilaisuus päättyy häämarssiin tai vastaavaan musiikkiin.

 

► Koko avioliittoon vihkimisen kaavaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Avioliiton siunaaminen

Avioliitto voidaan siunata, kun

 • avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai jonkin muun kuin luterilaisen kirkon käytännön mukaan ja
 • solmitulle liitolle halutaan siunaus myös luterilaisen kirkon perinteen mukaan

Tilaisuuden kulku

Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa.

Avioliiton siunaamisen kaavassa ei ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen.

Siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla.

Avioliiton siunaamisen voi toimittaa kuka tahansa suomalainen luterilainen pappi missä päin maailmaa tahansa, koska avioliiton siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma.

 

► Avioliiton siunaamisen kaava

 

Häät.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku