Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen eli siunaustilaisuus voidaan toimittaa kirkossa, Taavetin tai Kankaan siunauskappeleissa tai haudalla. Siunaustilaisuuden kulku on samanlainen, olipa kysymyksessä arkkuhautaus tai tuhkaus.

Omaiset voivat keskustella omista toiveistaan siunaavan papin ja musiikista vastaavan kanttorin kanssa. Tilaisuus kestää yleensä noin 40 minuuttia.

Siunaustilaisuudessa arkun pääpuoli on alttariin päin. Alttarilla on kukkia ja kynttilöitä. Lähiomaiset istuvat ensimmäisillä penkkiriveillä - joskus myös oikealla puolella käytävää, vainajan sydämen puolella.

Siunaustilaisuuden kulku

Siunaustilaisuuteen sisältyy virsiä, Raamatun tekstien lukemista, rukousta, puhe ja musiikkia. Siunaamisen yhteydessä pappi tekee hiekalla ristinmerkin arkun kannelle ja lausuu siunaamissanat. Raamatun luvun ja siunaamisen ajaksi seurakunta nousee seisomaan. Lopuksi vielä rukoillaan, luetaan yhdessä Isä meidän -rukous, otetaan vastaan Herran siunaus sekä lauletaan loppuvirsi.

Muistokukat voidaan laskea joko siunaustoimituksen alussa alkusoiton jälkeen tai lopuksi ennen päätösmusiikkia. Arkkuhautauksessa kukat lasketaan joko kirkossa/kappelissa tai haudalla - omaisten toiveen mukaan. Ajankohdasta sovitaan papin kanssa. Jos muistolauseen lukeminen tuntuu vaikealta, sen voi jättää tekemättä.

Omaiset voivat päättää kuinka arkun kantamisen kanssa toimitaan. Vaihtoehtoja ovat:

* Arkku kannetaan kirkkoon/kappeliin etukäteen. Tällöin kantajien tulee olla paikalla noin 40 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

* Arkku kannetaan kirkkoon/kappeliin alkumusiikin soidessa. Tällöin kantajien on hyvä olla paikalla viimeistään 20 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

* Mikäli kyseessä on arkkuhautaus, arkku kannetaan siunaamisen jälkeen loppumusiikin soidessa ulos ja koko saattoväki lähtee kohti hautaa.

* Mikäli kyseesä on tuhkaus, arkku kannetaan siunaamisen jälkeen loppumusiikin soidessa joko hautaustoimiston autoon tai takaisin kylmiöön.

Kantajat ja tilaisuuden kulku haudalla

Kantajina on kuusi sukulaista, ystävää tai työtoveria. Kantajina voivat toimia sekä miehet että naiset. Mikäli teillä on vaikeuksia saada tarpeeksi kantajia, kertokaa asiasta kirkkoherranvirastossa. Voimme kysellä vapaaehtoisia kantajia auttamaan.

Kantajien paikoista on hyvä sopia etukäteen. Lähimmät omaiset kantavat arkkua pääpuolesta. Kantajat asettuvat arkun ympärille siunaustilaisuuden lopussa ja viettävät hiljaisen hetken arkkuun päin kääntyneinä. Vainaja kannetaan jalkopää edellä kappelin edessä odottavaan saattovaunuun.

Saaton kärjessä kulkee suntio ja joskus myös pappi. Sitten tulee arkku kantajineen. Arkun jäljessä tulevat ensimmäisinä lähiomaiset ja sen jälkeen muu saattoväki. Haudalle tultaessa suntio ohjaa arkun laskemista. Ennen arkun kannen laittamista voitte heittää hautaan hiekkaa tai kukkia. Kannen laiton jälkeen kukkalaitteet lasketaan hautakannen päälle. Arkkua laskettaessa tai kukkien laskun jälkeen voidaan laulaa virsi. Tämän jälkeen joku omaisista voi esittää kutsun muistotilaisuuteen.

Tuhkan hautaaminen

Omaiset voivat hakea vainajan tuhkan sopimanaan ajankohtana. Tuhkan hautaamisen ajankohdasta sovitaan kirkkoherranvirastossa.

Tuhka haudataan yleensä lähiomaisten läsnä ollessa, seurakuntamestarin avustuksella. Omaiset voivat pyytää myös papin tilaisuuteen, jolloin haudalla voidaan pitää pieni hartaushetki.

Tuhkan siunaaminen

Seurakunta siunaa vainajan tuhkan vain poikkeustapauksissa. Kun siunaus ja tuhkan hautaaminen toimitetaan samalla kertaa, tuhka viedään siunauksen jälkeen saattona hautaan. Hauta peitetään ja kukat lasketaan. Jo aiemmin tuhkatun vainajan siunaus voi olla myös haudalla.