Yhteisvastuulla 2023 sovitellaan ja ratkaistaan nuorten väkivaltaa ja konflikteja

Suomessa alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on poliisin mukaan lisääntynyt vuosina 2015-2021. Hälyttävin kasvu oli 12-14-vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134 prosenttia. Väkivalta näkyy myös vapaa-ajalla. Entistä useammin väkivallanteot kuvataan tai videoidaan sosiaalisessa mediassa jaettavaksi.

Lasten ja nuorten väkivallassa uhreja ovat kaikki: kiusattu ja kiusaaja, tekijä ja uhri, koulu ja koti, lapsi ja vanhempi. Sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua. Me aikuiset voimme olla vaikuttamassa siihen, että väkivaltatilanteisiin tartutaan. Asianmukaisella, mahdollisimman varhaisella tuella on mahdollista päästä kiinni teon taustoihin, auttaa ja jopa katkaista väkivallan kierre. Rajoille, rakkaudelle ja turvallisille aikuisille on huutava tarve.

Maailmanlaajuinen ilmastokriisi on konflikteja luova ja ylläpitävä katastrofi Keniassa ja muualla Itä-Afrikassa. Aivan erityisesti ilmastonmuutos kurittaa jo entuudestaan karuissa olosuhteissa sinnitteleviä paimentolaisperheitä. Laidunmaat pienenevät ja veden puute uhkaa. Köyhyys ja epävakaus syventävät sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ongelmia sekä aiheuttavat koulun keskeyttämisiä.

Osallistu Yhteisvastuu-keräykseen! Lahjoituksellasi puututaan kouluväkivaltaan ja muuhun nuorten väkivaltaan, sovitellaan konflikteja sekä autetaan nuoria maailman kriisialueilla.

Kiitos, kun välität!

Jukka Keskitalo 

Yhteisvastuupiispa 2023

Oulun hiippakunta

 

*******

Yhteisvastuun 2023 kotimainen kumppani Aseman Lapset ry laajentaa yhteisvastuuvaroin työtään nuorten vakavien konfliktien ratkaisemiseksi. Erityisesti levitetään koulukiusaamiseen puuttuvaa K-0 (kiusaaminen nolla)- työtä sekä katusovittelua yhä useammalle paikkakunnalle suomessa.

K-0-osaajan voi saada avuksi vakavissa, pitkään jatkuneissa koulukiusaamistapauksissa, joissa koulun ja vanhempien keinot ja jaksaminen voivat loppua. Ulkopuolinen ja puolueeton K-0- toimija tekee työtään oppilaiden ja huoltajien lisäksi laajan ammattilaisverkoston kanssa.

Aseman lapset ry:n kehittämässä katusovittelussa konfliktin alaikäiset osapuolet kohtaavat turvallisessa tapaamisessa, jossa läsnä on aina myös huoltaja. Katusovittelija on kasvatusalan ammattilainen. Sovittelulla tuetaan lapsen tai nuoren kasvua ja tervettä kehitystä tarjoamalle tekijälle mahdollisuus kohdata uhrinsa, vaikuttaa itseään koskevan asian käsittelyyn sekä ottaa teostaan aidosti vastuu.

 

Ilmastokriisi vaarantaa kouunkäynnin

Yhteisvastuukeräyksen avulla Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahasto  tukee lasten ja nuorten kouluun paluuta viidellä alueella Keniassa. Pahin kuivuus neljään vuosikymmeneen on kasvattanut turvattomuutta ja saanut tuhannet lapset ja nuoret keskeyttämään koulunkäynnin. KUA:n hankkeessa tavoitteena on saada 41 500 erityisen haavoittuvassa asemassa olevaa lasta ja nuorta takaisin kouluun tarjoamalla esimerkiksi tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Hätäavun turvin tuetaan myös koulutarvikkeiden hankkimista, kouluruokailua sekä erityisesti tytöt huomioivien hygieniatilojen järjestämistä.

 

yhteisvastuu.fi

kirkonulkomaanapu.fi

#yhteisvastuu2023  

Oman seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa monin tavoin

Lähikeräysten ohella voit antaa lahjasi Luumäen seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen MobilePayllä numeroon 24156 tai tekemällä lahjoituksen nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.fi/luumaki

Pankin kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja OP FI14 5000 0120 2362 28. Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakunnan viitenumero 304337. 

Kiitos lahjoituksestasi!

Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2021/8126.

Vuodesta 1950 toiminut Yhteisvastuu on yksi Suomen suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä ja lähimmäisenrakkauden kansanliike. Keräyksellä autetaan hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. 60 % keräyksen tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 % keräystuotosta jakautuu kotimaisille kohteille ja 20 % keräystuotosta ohjataan paikallisseurakunnan kautta. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti ja vuoden 2023 keräyksen esimiehenä Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo.

Yhteisvastuu-keräys 2023 logo
Yhteisvastuu 2023
Yhteisvastuu-keräys 2023 teema.
Yhteisvastuu-keräys 2023

Ota yhteyttä

diakonissa
Vallaherrankuja 4
54500 Taavetti

Tavoitettavissa ajanvarauksella sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä puhelimella tai sähköpostilla.