Seurakunnan hallinto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Sen tehtävänä on päättää toiminnan suuntaviivoista hyväksymällä toiminnan tavoitteet ja myöntämällä niihin tarvittavat resurssit. Kirkkovaltuusto kokoontuu 2 - 4 kertaa vuodessa.

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkovaltuustolle ja -neuvostolle voi esittää aloitteita esim. toiminnan kehittämisehdotuksia sekä muita ehdotuksia.

Aloitteet ja ehdotukset voi toimittaa osoitteella:

Vallaherrankuja 4, 54500 Taavetti