Luumäen seurakunnassa on haettavana seurakuntamestarin toimi ja kanttorin virka!

Seurakuntamestarin toimi

Seurakuntamestarin tehtävä on monipuolinen.  Hän huolehtii mm. kiinteistöjen ja hautausmaiden toimivuudesta, kunnosta, huollosta ja siisteydestä.  Hän vastaa toimitusten ja jumalanpalvelusten käytännön järjestelyistä sekä huolehtii seurakunnallisen toiminnan tarvitsemien edellytysten luomisesta ja käytännön toteutuksesta. Lisäksi seurakuntamestari toimii kausityöntekijöiden lähiesimiehenä.

Kelpoisuusehtona on suntion ammattitutkinto tai riittävä käytännön kokemus. Mikäli valittavalla ei ole suntion ammattitutkintoa, hänen tulee sitoutua suorittamaan seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto, seurakuntapalvelun osaamisala (suntio). Valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Hänen tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävien hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa, oman auton käyttöä ja it-osaamista.

Odotamme valittavalta ahkeraa ja oma-aloitteista työotetta, kykyä organisoida työtehtäviään seurakunnan muun toiminnan sisällä, hyviä työyhteisötaitoja sekä kykyä kohdata seurakuntalaisia eri tilanteissa. Eduksi katsotaan kokemus seurakuntamestarin tehtävistä.

Hakuaika on 3.-16.8.2020. Työtehtävä täytetään 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan, koeaika on kuusi kuukautta. Palkkaus vaatimusryhmän 403 mukaisesti.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Tuija Nuutinen p. 0500 769372.

Pyydämme hakijoita varautumaan haastatteluihin ti 18.8.2020 alkaen klo 15 Luumäen seurakuntakeskuksessa Vallaherrankuja 4 54500 Taavetti.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Luumäen seurakunnan kirkkoneuvostolle ja lähetetään sähköpostilla 16.8.2020 klo 24 mennessä tuija.nuutinen@evl.fi.

 

Kanttorin virka

Luumäellä seurakunnan musiikkityötä arvostetaan. Koko pitäjä odottaa, että kanttori yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa kehittää ja toteuttaa seurakunnan musiikkityötä. Kanttori tulee osaksi eteenpäin katsovaa työyhteisöä ja seurakuntaa.

Viran tehtäviin kuuluvat jumalanpalvelukset, toimitukset, erilaiset hartaudet ja muut seurakuntatilaisuudet, rippikoulu sekä kuoro- ja musiikkiryhmätoiminta eri-ikäisten kanssa. Hakijalta toivomme peruskanttorintyön lisäksi bändisoiton periaatteiden ja äänitekniikan hallitsemista sekä avointa otetta erilaisten musiikkityylien käyttämisessä seurakunnan hengellisen elämän rakentamisessa.

Viranhaltijalta edellytämme hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, innostusta ja organisointikykyä sekä laaja-alaista sitoutumista seurakuntatyöhön. Arvostamme oma-aloitteisuutta, luovuutta ja kristillistä elämänkatsomusta. Viran hoito edellyttää oman auton käyttöä, suomen kielen hyvää osaamista ja it-taitoja.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen (123 § 4 mom) ’Muu kirkkohallituksen hyväksymä tutkinto’. Viran peruspalkka on 502 vaativuusryhmän mukainen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseen tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottoa. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Viran hakuaika on 3.-30.8.2020. Virka täytetään 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Tuija Nuutinen p. 0500 769372.

Pyydämme hakijoita varautumaan haastatteluun ja musiikkinäytteen antamiseen kirkkovaltuuston kokouksessa ke 16.9.2020 klo 17 alkaen Luumäen kirkossa Kirkkotie 2 54510 Uro. Tähän tilaisuuteen valmistautumisesta annamme tiedon haastatteluun valituille ke 9.9.2020.

Luumäen seurakunnan kirkkovaltuustolle osoitettu hakemus tulee tehdä KirkkoHR-palvelimen kautta seuraamalla ilmoituksen yhteydessä olevaa linkkiä tai lähettämällä hakemus osoitteeseen tuija.nuutinen@evl.fi 30.8.2020 klo 24 mennessä.

Hakemuksessa odotamme sinulta:

  1. Vapaamuotoinen hakemus ja CV
  2. Kerro myös:
    1. Miten haluat tehdä tai olet tehnyt työtä eri ikäisten seurakuntalaisten kanssa?
    2. Miten eri hengellisen musiikin genrejen käyttö näkyy osaamisessasi ja työssäsi?

 

Olet rukouksissamme! Odotamme sinua!

Uutislistaukseen

Muutoksia Luumäen seurakunnan striimauksiin ja videoihin

3.9.2020 11.16

Muutoksia Luumäen seurakunnan striimauksiin ja videoihin

1.9.2020 alkaen jumalanpalvelukset striimataan suorana Luumäen seurakunnan Facebook-ryhmään, mutta jumalanpalveluksesta ei jätetä tallennetta myöhemmin katseltavaksi.

Kevään ja kesän aikana seurakunnilla oli Teostolta poikkeuslupa julkaista musiikkia sisältäviä tallenteita. Tämä poikkeus kuitenkin poistui 1.9.2020 alkaen. Seurakunnat saavat edelleen striimata ilmaiseksi Facebookiin, mutta tallenteisiin tarvitsee Teostolta maksullisen mediapienluvan, johon seurakunnallamme ei valitettavasti ole varaa. Seuraathan siis jatkossa jumalanpalveluksiamme reaaliajassa sunnuntaisin klo 10. Jos koronan vuoksi tulee sulkuja seurakunnan toimintaan, niin tarkastelemme mediapienluvan tarvetta uudelleen.

Mahdollisten muiden videoiden osalta (jotka eivät sisällä musiikkia) videot ovat jatkossa nähtävillä 13 vuorokauden ajan. Tämä johtuu siitä, että EU:n saavutettavuusdirektiivi astuu voimaan 23.9.2020. Saavutettavuusdirektiivin yksi vaikutus on se, että jatkossa kaikkien julkisoikeudellisten yhteisöjen videot tulee tekstittää 14 vuorokauden kuluessa videon julkaisemisesta. Saavutettavuus on erittäin tärkeää ja seurakunnissa teemme kaikkemme sen toteutumiseksi. Valitettavasti tekstittäminen vie kuitenkin niin paljon aikaa, ettei tekstittäminen ole tällä hetkellä mahdollista.