KORONA-OHJEISTUS 20.1.2022

Korona-ajan keskellä Luumäen seurakunnassa seurataan ja noudatetaan valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia ja ohjeita.

Toimintamme on edelleen käynnissä kokoontumisrajoitukset ja hygieniaohjeistukset huomioiden (maskit, turvavälit, käsidesi).

Jumalanpalvelukset seurakuntakeskuksessa (käytössä 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä). Palvelukset myös striimataan nähtäväksi somen kautta.

Kirkolliset toimitukset varataan seurakuntatoimistosta. Toimituskeskustelut sovitaan pappien kanssa, myös etäyhteysmahdollisuus. (Kastekahvi- ja muistotilaisuusrajoitukset työntekijöiden osallistumisessa). Kastetilaisuuksiin suositellaan seurakunnan tiloja. Kappeleihin tilamääräysten mukaisesti 1/3 osa kapasiteetista eli noin 30 - 40 henkeä.

Kinkerit ovat peruutetut ainakin tammi-helmikuun osalta.

Aikuistoiminnot (piirit tms.) toimivat rajoitetusti (enintään 10 henkeä). Laitoshartauksia ei voida järjestää.

Lapsi- ja nuorisotyön toiminnat pyritään pitämään käynnissä ryhmille ilmoitetuin, osin vaihtoehtoisin ja luovin tavoin (esim. rippikoulut).

Keskustelutilanteet- ja kotikäynnit ovat mahdollisia työntekijän kanssa sovituin tavoin. Mikäli lähitapaamiset ovat välttämättömiä tai tarpeen, niissä noudatetaan yleisiä turvallisuusohjeita. 

Olemme tavoitettavissa! Työntekijämme ovat tavoitettavissa myös puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta. Ota rohkeasti yhteyttä, seurakunta toimii tehtävänsä mukaisesti näissäkin poikkeustilanteissa. Tilanteet saattavat vaihtua nopeastikin. Seuraa siksi ilmoittelua. Tilanteiden avautuessa pyrimme niistä nopeasti tiedottamaan. 

Raamatun sanoin "Meidän turvamme on ikiaikojen Jumala".

Uutislistaukseen

Ohjeistus 14.12.2021

14.12.2021 12.31

Luumäen seurakunnan ohjeistus 14.12.2021

Piispa Seppo Häkkisen ohjeen mukaan Luumäelle soveltaen

Luumäen seurakunnassa otetaan sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun uskonnolliselle yhdyskunnalle tunnusomaiseen toimintaan voi ottaa enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen osallistuu henkilöitä enemmän kuin kulloinkin voimassa oleva henkilömäärärajoitus sallii.

Koronapassia ei voi ottaa käyttöön vaihtoehtona rajoituksille sellaisissa tiloissa ja paikoissa, joiden voidaan katsoa olevan tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta välttämättömiä tai olennaisia. Kirkkomme jumalanpalvelukset ja toimitukset ovat lakisääteisiä ja kaikille avoimia (KJ 2:1,2). Näin koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista. Lisäksi koronapassia ei voi edellyttää muussakaan seurakunnan ydintehtäviin liittyvissä toiminnoissa.

Tilaisuuksissa, joissa koronapassi on käytössä, tarkistetaan koronapassi. Tilanteissa tulee huomioida tartuntalain mukaiset yleiset hygieniavaatimukset eikä tilaan saa ottaa yli 1/3 tilan henkilökapasiteetista.

Kokoontumisrajoitukset eivät koske julkisyhteisön virallisia tilaisuuksia, kuten kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouksia, eikä myöskään niissä voi ottaa käyttöön koronapassia.

Koronapassia käytetään tilanteissa, jotka eivät kuulu tavanomaisen hengellisen toiminnan piiriin. Passin käytöstä ilmoitetaan tilaisuuden ilmoitusten yhteydessä.