Menossa naimisiin?

Kun olette päättäneet mennä naimisiin, olkaa yhteydessä kirkkoherranvirastoon.

Kirkkoherranviraston kautta varataan  pappi, kanttori ja vihkipaikka - mikäli teidät vihitään seurakunnan tiloissa.

Kirkkoherranvirasto auttaa myös käytännön asioissa ja kysymyksissä.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä.

Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan.

Jos toinen pariskunnasta ei kuulu kirkkoon, voidaan jo solmittu avioliitto siunata tai avioliiton solmineen parin kanssa voidaan rukoilla vapaamuotoisesti.

 

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä täytyy huolehtia avioliiton esteiden tutkinnasta. Siinä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu.

Esteitä avioliitolle ovat esimerkiksi jo voimassa oleva avioliitto ja liian läheinen sukulaisuussuhde. Esteiden tutkintaselvityspyyntö tulee jättää vähintään seitsemän päivää ennen vihkipäivää, ja jos toinen puolisoista ei ole Suomen kansalainen, voi tutkinnassa mennä jopa viikkoja.

Voitte tehdä esteiden tutkintapyynnön kirkkoherranvirastossa tai netissä.

 

Kuulutetaanko kirkossa?

Jumalanpalveluksessa on tapana rukoilla naimisiin menevien puolesta nimellä. Heille ja heidän yhteiselle tulevaisuudelleen rukoillaan Jumalan siunausta.Tätä kutsutaan vanhan tavan mukaan kuulutusten lukemiseksi.

Jumalanpalveluksessa voidaan rukoilla avioituneen pariskunnan puolesta myös häiden jälkeen.

Omien kuulutusten tai vihittyjen puolesta rukoilemisen päivän voi sopia kirkkoherranvirastossa. Näin varmistatte, että pääsette itse paikalle jumalanpalvelukseen, kun teidän puolestanne rukoillaan. 

Voitte myös päättää, että nimiänne ei mainita jumalanpalveluksessa.

 

Kerrotaanko naimisiin menostanne lehdessä?

Avioliitostanne voidaan kertoa Luumäen lehdessä ja Etelä-Saimaassa kirkollisten ilmoitusten yhteydessä. Sopikaa kirkkoherranviraston kanssa haluatteko nimenne lehteen.