LAPSET

Luumäen seurakunnan lapsityön toiminnan lähtökohtana on lapsilähtöisesti toteutettu kristillinen kasvatus. Lapselle annetaan rauhassa tilaa ja aikaa kohdata ja kokea uskonnollisia asioita yksin ja yhdessä aikuisen kanssa. Lapsityön tärkeimpiä toimintamuotoja ovat päiväkerhot, perhekerhot sekä erilaiset tapahtumat.

 NUORET

 

Luumäen seurakunnan nuorisotyön kautta kohdataan lapsia ja nuoria niin kouluissa kuin vapaa-ajallakin. Monipuolisella ja ikäluokalle soveltuvalla toiminnalla haluamme olla tukemassa lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua. Työn kautta lapset ja nuoret saavat oppia tuntemaan rakastavan Jumalan ja löytävät seurakuntayhteyden.

 

AIKUISET

Seurakunnassa on toimintaa eri ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Tutustu sinua kiinnostaviin toimintamuotoihin ja tule mukaan. Toiminnasta saat lisää tietoa tapahtumakalenterista, kirkollisista ilmoituksista sekä työntekijöiltä.

 

LÄHETYSTYÖ

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20)

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Yllä oleva Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky velvoittaa jokaista kristittyä viemään pelastussanomaa eteenpäin. Lähetystyö on muun muassa Raamatun opettamista, sairaiden, köyhien ja kärsivien auttamista, Raamatun kääntämistä uusille kielille ja seurakuntien perustamista. Mikä on sinun paikkasi suuressa lähetystehtävässä?

 

Musiikki_1KIRKKOMUSIIKKI SEURAKUNNAN VOIMAVARANA

Musiikin kautta voimme kokea Jumalan hyvyyttä ja lohduttavaa läsnäoloa sekä osallistua konkreettisella tavalla seurakunnan elämään.

Jumalanpalvelusten, häiden, hautajaisten ja muiden seurakunnan tilaisuuksien musiikki sekä konsertit ovat seurakunnan musiikkityötä.

Päivän Sana

Luumäen seurakunta
Vallaherrankuja 4
54500 Taavetti